Chính Sách Bảo Mật
Xin học viên vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng nhất về cách thức quản lý thông tin thông tin cá nhân của học viên được chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ tại Hocbanglai.vn – Trường dạy lái xe Tiến Thành

Loading...

Những thông tin cá nhân nào của học viên được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc yêu cầu tư vấn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác để giúp Hocbanglai.vn cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin hỗ trợ cho học viên.

Khi nào thông tin được thu thập?

Hocbanglai.vn thu thập thông tin khi học viên đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin học viên được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được chúng tôi lưu trữ từ khi học viên đăng ký các thông tin này qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên sẽ được chúng tôi lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Hocbanglai.vn hủy các thông tin này; hoặc được xóa đi theo định kì theo lịch làm việc của chúng tôi.

Loading...

Thông tin của học viên được dùng làm gì?

Hocbanglai.vn có thể sử dụng các thông tin thu thập từ học viên để thực hiện các cuộc khảo sát hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:
• Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo học lái xe ô tô.
• Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của học viên cho các chương trình khuyến mại, giảm giá.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Hocbanglai.vn không sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối vì Website chúng tôi chỉ tập trung vào việc cung cấp thông tin phù hợp cho học viên, và Hocbanglai.vn không bao giờ chủ động yêu cầu học viên cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Hocbanglai.vn không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Học viên có thể chọn để máy tính của học viên cảnh báo học viên mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc học viên có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu học viên tắt cookie, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của học viên sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của website có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Trường dạy lái xe Tiến Thành không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của học viên cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên hệ với Hocbanglai.vn – Trường dạy lái xe Tiến Thành

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho Hocbanglai.vn qua trang Liên Hệ nhé.

Chân Thành Cảm Ơn.